תודה! קיבלנו את הפניה שלך.
בד''כ אנחנו חוזרים באותו יום אבל אם לא חזרנו כנראה ואנחנו בצילומים.
לא לדאוג... תשמע מאיתנו תוך 24 שעות גג 🙂